Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Konkurs organizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie dla uczniów szkół podstawowych odbył się 30 października 2019 r. w WDK w Inwałdzie. Główne cele Konkursu: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych uczestników Konkursu.

Kilka zdjęć młodych zdolnych oraz wyniki Konkursu:

Fragment Protokołu z posiedzenia Jury IV Konkursu Wokalnego ŚPIEWANKA:

„W konkursie udział wzięło 42 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Kinga Piesko, Michał Guzdek postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I – uczniowie klas I – III SP:

I miejsce: Milena Bryja – ZSS w Roczynach

I miejsce: Wiktoria Jedynak – ZSS w Inwałdzie

II miejsce: Aleksandra Pędziwiatr – SP4 w Andrychowie

II miejsce: Adam Kowina – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince

II miejsce: Maja Kasolik – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „DINO”

III miejsce: Emilia Zięba – SP4 w Andrychowie

III miejsce: Amelia Lachendrowicz – ZSS w Inwałdzie

III miejsce: Adam Migoń – SP5 w Andrychowie

Wyróżnienia:

Wiktoria Brońka – SP3 w Andrychowie

Jagoda Wrona – SP4 w Andrychowie

Julia Dziedzic – ZSS w Inwałdzie

Jagoda Syty – SP2 w Andrychowie

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI SP:

I miejsce: Agata Jaworowska – ZSS w Targanicach

II miejsce: Weronika Pasierbek – ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

II miejsce: Magdalena Kiełczewska – ZSS w Sułkowicach-Łęgu

III miejsce: Agata Kasprzak – ZSS w Sułkowicach-Łęgu

III miejsce: Wiktoria Orkisz – ZSS w Roczynach

III miejsce: Nadia Waluś – SP4 w Andrychowie

Wyróżnienia:

Alicja Oboza – Ognisko Muzyczne Skylight Music

Miriam Nałódka – SP4 w Andrychowie

Maja Chachuła – WDK w Zagórniku

Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII SP:

Grand Prix: Elżbieta Walczak – ZSS w Targanicach

I miejsce: Magdalena Kożuch – Brzezinka

Wyróżnienie:

Justyna Rusinek – ZSS w Inwałdzie

Jury wyraża uznanie dla entuzjazmu wykonań wszystkich uczestniczących w Konkursie.”

Gratulujemy!