Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Prosimy - zapoznaj się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Kliknij - zobacz - procedura Placówki Wiejskie CKiW

 

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

 

Informujemy, że w oparciu o obecnie ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, WDK w Targanicach jest czynny w godzinach zajęć kulturalnych:

 

PONIEDZIAŁEK

11:00 – 11:30 | Zajęcia recytatorsko-teatralne dla dzieci (indywidualne)
Instruktor: Kinga Piesko
Zajęcia bezpłatne

13:00 – 16:30 | KOCIOŁ – nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Jerzy Górka
Koszt: 10 zł / spotkanie

WTOREK

15:35 – 16:20 | Bractwo Małych Artystów – koło plastyczno-techniczne (zajęcia grupowe)
Instruktor: Kinga Piesko
Koszt: 10 zł / mies.

16:20 – 16:50 | Zajęcia recytatorsko-teatralne dla dzieci (grupowe)
Instruktor: Kinga Piesko
Zajęcia bezpłatne

17:00 – 19:00 | Muzyczna (Re)Kreacja – zajęcia wokalno-aktorskie (indywidualne)
Instruktor: Kinga Piesko
Zajęcia bezpłatne

CZWARTEK

15:35 – 16:20 | Muzyczna (Re)Kreacja – zajęcia wokalno-aktorskie (grupowe)
Instruktor: Kinga Rusinek
Koszt: 10 zł / mies.

17:00 – 19:00 | Takt – nauka gry na keyboardzie (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Michał Guzdek
Koszt: 80 zł / mies.

PIĄTEK

13:30 – 14:30 | Zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych (grupowe)
Instruktor: Kinga Baran
Koszt: 15 zł / mies.

14:30 – 16:30 | Taniec Współczesny dla dzieci i młodzieży (zajęcia grupowe)
Instruktor: Eliza Bucka
Koszt: 20 zł / mies.

(aktualizacja: 10 marca 2021 r.)