Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Prosimy - zapoznaj się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Kliknij - zobacz - procedura Placówki Wiejskie CKiW

 

Formularze do pobrania:

 

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

 

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

 

Informujemy, że w oparciu o obecnie ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Świetlica w Rzykach jest czynna w godzinach zajęć kulturalnych:

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 15:45 | Zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych (grupowe)
Instruktor: Sabina Gibas
Koszt: 15 zł / mies.

WTOREK

14:45 – 15:45 | Zajęcia taneczne (grupowe)
Instruktor: Eliza Bucka
Koszt: 20 zł / mies.

ŚRODA

14:00 – 15:30 | Zajęcia recytatorsko-aktorskie (indywidualne)
Instruktor: Joanna Amrozi
Zajęcia bezpłatne

CZWARTEK

11:30 – 14:30 | Nauka gry na perkusji (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Jerzy Górka
Koszt: 10 zł / spotkanie

15:00 – 16:00 | Zajęcia plastyczno-techniczne (grupowe)
Instruktor: Joanna Amrozi
Koszt: 10 zł / mies.

PIĄTEK

13:00 – 14:30 | Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Michał Guzdek
Koszt: 80 zł / mies.

14:30 – 15:30 | Nauka gry na gitarze (zajęcia grupowe)
Instruktor: Michał Guzdek
Koszt: 30 zł / mies.

15:30 – 16:00 | Nauka gry na keyboardzie
Instruktor: Michał Guzdek
Koszt: 80 zł / mies.

16:00 – 16:30 | Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Michał Guzdek
Koszt: 80 zł / mies.

 

(aktualizacja: 12 marca 2021 r.)