Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

 

Zagórnik, 20 maja 2021 roku

PROTOKÓŁ JURY XIV GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” ON-LINE

Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie. Celem konkursu było promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów metodą on-line.

Jury zebrało się 20 maja 2021 roku w WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku i oceniało dostosowanie repertuaru do wieku i predyspozycji wykonawcy, interpretację prezentowanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie wzięło udział 48 uczestników w czterech grupach wiekowych (I gr. – 7 zgłoszeń, II gr. – 26 zgłoszeń, III gr. – 11 zgłoszeń, IV gr. – 4 zgłoszenia).

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach, JURY – w składzie:

Ewa Walczak (przewodnicząca Jury) – ukończyła Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Baletowe w Gliwicach, uzyskując dyplom aktora scen muzycznych. Jest też absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Była aktorką w teatrze „Prowincja”. Aktualnie jest nauczycielem muzyki i edukacji przedszkolnej w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie. Tam również prowadzi Szkolne Koło Teatralne „Klakier”. Ponadto współpracuje – jako solistka – z MOD „Andropol” Andrychów oraz śpiewa w zespole BawiTo;

Lucyna Migdałek – instruktor kulturalno-wychowawczy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, wieloletni kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu, opiekun grup teatralnych, tanecznych i muzycznych działających w WDK Sułkowicach-Łęgu;

Kinga Rusinek – absolwentka Zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uczestniczka grupy teatralnej „JAKA?”, instruktor kulturalno-wychowawczy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, instruktor Wiejskiego Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku

– przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I GRUPA WIEKOWA (dzieci z klas „0”)

 

I MIEJSCE

Emilia Guzdek z Sułkowic

Kinga Żabińska z Andrychowa

II MIEJSCE

Iga Chmiel z Sułkowic-Bolęciny

III MIEJSCE

Aleksandra Rusinek z Targanic

WYRÓŻNIENIE

Amelia Gibas z Sułkowic-Bolęciny

Kuba Ptasznik z Andrychowa

Kacper Rokowski z Inwałdu

 

II GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas I – III SP)

 

I MIEJSCE

Julia Guzdek z Sułkowic

Hanna Żydek z Targanic

II MIEJSCE

Wiktoria Bizoń z Sułkowic-Bolęciny

Nina Bystrzycka z Andrychowa

Eliza Chmiel z Sułkowic-Bolęciny

Maja Wróbel z Andrychowa

III MIEJSCE

Emilia Drabczyk z Inwałdu

Hanna Kopytko z Andrychowa

Ada Pawlik z Sułkowic

WYRÓŻNIENIE

Adam Bizoń z Sułkowic

Kacper Fraś z Andrychowa

Gabriela Młocek z Rzyk

Emilia Rajda z Andrychowa

Łukasz Talar z Andrychowa

 

III GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas IV – VI SP)

 

I MIEJSCE

Martyna Gawron z Andrychowa

II MIEJSCE

Karol Cibor z Sułkowic-Bolęciny

Antoni Małysa z Andrychowa

III MIEJSCE

Patrycja Chmiel z Sułkowic-Bolęciny

Maja Matusiak z Andrychowa

Lena Weiss z Sułkowic-Bolęciny

WYRÓŻNIENIE

Monika Pająk z Sułkowic-Bolęciny

 

IV GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas VII – VIII SP)

 

WYRÓŻNIENIE

Nadia Paciorek z Andrychowa

JURY