Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Wyniki VI Konkursu Wokalnego ŚPIEWANKA w wersji on-line! Internet czyni cuda – tegoroczna edycja miała zasięg ogólnopolski!

Spisaliście się znakomicie – jesteśmy oczarowani wysokim poziomem Waszych występów!

 

W roku poprzednim forma on-line naszego konkursu była nowością, a dziś już wszyscy świetnie ją znają! Konkurs spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, o czym świadczy liczba nadesłanych prezentacji – do CKiW w Andrychowie wpłynęło aż 107 filmów od utalentowanych wokalistek i wokalistów z całego kraju (66 uczestników)! Tegoroczną edycję zdecydowanie zdominowały dziewczęta – 59 zgłoszeń.

Uczestnicy oceniani byli przez Jury w trzech grupach wiekowych: I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych (21 zgłoszeń), II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (19 zgłoszeń), III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych (26 zgłoszeń).

28 kwietnia 2021 r. Jury – w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Kinga Rusinek oraz Agnieszka Kołacz – dokonało oceny przesłanych prezentacji i – po burzliwych obradach – przyznało następujące nagrody i wyróżnienia… zapraszamy do obejrzenia filmu!

Film zawiera:

– wyniki konkursu (odczytanie protokołu Jury),

– zwycięskie prezentacje konkursowe (laureaci I, II i III miejsc w poszczególnych grupach wiekowych).

Jury podkreśla wysoki i wyrównany poziom uczestników konkursu. Tegoroczne prezentacje były oryginalne, zarówno pod względem doboru repertuaru, jak i sposobu wykonania utworów. Jury, oceniając, zwracało szczególną uwagę na autentyczność przekazu i walory wokalne. Liczny udział, jak również ogólnopolski zasięg konkursu stanowią o potrzebie popularyzowania i kontynuowania tej imprezy.

Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY! Życzymy Wam wielu sukcesów i przede wszystkim – pozostańcie wierni swojej pasji!

Jury:

Jerzy Górka (przewodniczący) – instruktor kulturalno-wychowawczy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Perkusista, założyciel i lider zespołu JERZY GÓRKA ARTKIESTRA, instruktor nauki gry na perkusji.

Kinga Rusinek – uczestniczka grupy teatralnej „JAKA?”, starszy instruktor kulturalno-wychowawczy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Prowadzi zajęcia wokalno-teatralne w WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku oraz w WDK w Targanicach.

Agnieszka Kołacz – uczestniczka wielu projektów kulturalnych – najczęściej muzycznych. Od 12 lat jest aktywnym członkiem Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”, gdzie do teraz tańczy i śpiewa, a także koordynuje jego działalność. Obecnie pracuje w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie i odpowiada za organizację imprez.

Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie / Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie